top of page

PRIVACY POLICY

Dit is de privacy policy van Mansion24 .  Jouw veiligheid en privacy staan hoog in het vaandel bij Mansion24

Mansion24 handelt altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Bij Mansion 24 staat privacy hoog in het vaandel en in deze privacy policy worden de verschillende manieren waarop Mansion24 gegevens verzamelt en de doeleinden waarvoor gegevens kunnen worden gebruikt, besproken.

 

Voor gebruikers onder de 16 jaar is toestemming nodig van een ouder/voogd voordat een order geplaatst kan worden via www.mansion24.com. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via menswear@mansion24.comdan verwijderen wij deze informatie.

Deze privacy policy is alleen van toepassing voor www. mansion24.coml

Mansion24  is niet verantwoordelijk voor persoonlijke informatie die gedeeld wordt aan derden via onze website.

Verzamelende gegevens en doeleinde verwerking

Mansion24 verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 • Bankrekeningnummer

 

Mansion24 verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten voor de hieronder genoemde doeleinden.

Doeleinden:

 • Om onze diensten te verlenen en te factureren

 • Om je de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze website

 • Om jouw bestellingen af te handelen en u te informeren over het verloop daarvan

 • Om met jou te communiceren (waaronder het verzenden van berichten)

 • Om analyses uit te voeren voor rapportage doeleinden

 • Om onze diensten op jouw wensen af te stemmen

 • Om onze diensten te optimaliseren

 • Om met je te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven

 • Om jouw te informeren over producten, evenementen, aanbiedingen en acties van Mansion24

 • Om gepersonaliseerde reclame te tonen

 • Om jouw digitale kassabonnen te verzenden per e-mail indien u dit heeft aangegeven

 • Om te controleren of je aan jouw betalingsverplichtingen kunt voldoen alsmede ter controle van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst

 • Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren

 • Om jouw identiteit te verifiëren en fraude tegen te gaan 

 • Pin / Creditcard Betalingen

Ten behoeve van het afwikkelen van jouw aankopen met een pinpas of creditcard in een winkel van Mansion24 of in de webshop, verwerken wij de volgende gegevens:

 • In welk filiaal je de betreffende aankoop hebt gedaan

 • Transactiegeschiedenis

 • Locatie & tijd

 

Wij maken gebruik van een derden voor de verwerking van alle betalingen. Informatie van uw pinpas/creditcard worden nergens opgeslagen op de website.

 

Gebruik van Mansion24  webshop

Bezoek aan de website

Als je de Mansion24 website bezoekt, verzamelen wij door middel van cookies bepaalde gegevens over jouw.  Dit doen wij onder andere om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verhogen en om de website te beveiligen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Bezoek aan website met Mijn Account

Een Account maakt het gebruik van de webshop gemakkelijk en handig. Ten behoeve van het gebruik van uw Account verwerken wij de volgende gegevens:

 

 • E-mailadres

 • Naam, adres en woonplaats

 • Telefoonnummer

 • Klikgedrag

 • Transactiegeschiedenis

 • Duur en tijdstip van het bezoek

 • Inloggegevens

 • Bank- en betaalgegevens indien een aankoop wordt gedaan

 • Gekochte producten

 

Social media

Mansion24 is op verschillende sociale media aanwezig, zoals Facebook, Instagram om je te kunnen blijven inspireren. Als je Mansion24  volgt via sociale media, of communiceert met of over Manison24  via sociale media, verwerken wij de volgende gegevens zodat wij de inhoud van onze sociale media activiteiten voor onze klanten zoveel mogelijk kunnen optimaliseren:

 

 • Profielinformatie van het betreffende sociale medium

 • De bekeken en geplaatste content en berichten met betrekking tot Mansion24 

 • In het platform opgeslagen metadata

 • Bij een deelname aan een actie of prijsvraag kunnen aanvullende gegevens worden verzameld, waarover u voor deelname wordt geïnformeerd

 

Bezoek aan de winkel

Cameratoezicht

In onze winkels zijn beveiligingscamera’s aanwezig. U wordt hierover geïnformeerd bij het binnengaan van de winkel en de camera’s zijn duidelijk zichtbaar.

Beelden van het cameratoezicht worden na maximaal vier weken, danwel na afhandeling van eventueel geconstateerde incidenten verwijderd.

Wij gebruiken de camerabeelden voor de veiligheid van onze klanten en ons personeel, de beveiliging van onze gebouwen, het bewaken van de producten in onze winkels en het vastleggen van incidenten. De beelden kunnen worden verstrekt aan politie en justitie in geval van incidenten.

 

Contact over dienst Mansion24 

Als u contact opneemt met of gebruik maakt van de diensten van Mansion24  verzamelen wij de volgende gegevens om op uw klacht, verzoek of vraag zo goed mogelijk te kunnen reageren:

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Inhoud correspondentie

 • Naam, adres en woonplaats

 

Informatie over de diensten van Mansion24 

Mansion24  nieuwsbrief

Indien je  dat wenst ontvangt u periodiek de nieuwsbrief van Mansion24  per e-mail. De nieuwsbrief bevat informatie over producten, diensten en evenementen van Mansion24 en is zoveel mogelijk toegespitst op uw interesses en voorkeuren wanneer die bij ons bekend zijn.

Wij kunnen jouw e-mailadres gebruiken om informatie te verzamelen over je gedrag op onze website. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien of je via onze nieuwsbrief doorklikt naar de website en kunnen wij jouw herkennen als je onze website bezoekt door middel van een tracking-link. Wij kunnen hierdoor volgen welke acties je neemt vanuit de e-mail.

 

Als u de nieuwsbrief van Mansion24 ontvangt, verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam

 • E-mailadres

 • Geboortedatum (optioneel)

 • Klikgedrag e-mail

 

Als u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt je je onderaan de nieuwsbrief afmelden.

 

Verstrekking gegevens aan derden

Mansion24 geeft de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten. Zo maakt Mansion24  gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal betalingen in de webshop en geven we uw gegevens door aan de postbezorger om de bestelling te bezorgen.

 

Verder zal de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekt worden, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij Mansion24 opvraagt. In dat geval is Mansion24 wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

 

Beveiliging

Mansion24 heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of oneigenlijke verwerking. Zo krijgen alleen de noodzakelijke personen toegang tot persoonlijke gegevens, de toegang tot de gegevens is afgeschermd en de veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.

De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. De gebruikersdata worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Slechts een selecte groep medewerkers heeft op basis van zijn of haar functieprofiel toegang tot de klantendata. Die medewerkers die toegang hebben tot de klantendata worden vooraf getraind en geïnstrueerd hoe met deze data om te gaan en er rust een geheimhoudingsplicht op hen.

 

Inzage en correctie

Als je wilt weten welke gegevens Mansion24 over je heeft vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen of verwijderen die je niet via  Mijn Account kunt wijzigen, kunt u contact opnemen met Mansion24  via menswear@mansion24.com.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op de Mansion24 website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

bottom of page